Reportatge Forasters

Reportatge amb motiu de l’espectacle Forasters.